M/S Viking Lady kan grunne suksessen sin i den banebrytende teknologien som ble utviklet gjennom FellowSHIP-prosjektet. Det var samarbeidet med de ulike aktørene innen rederivirksomhet, energieffektivisering og MCFC-teknologi som førte til gjennombruddet innen bærekraftig energibruk på maritime fartøy. M/S Viking Lady var det første skipet som benyttet seg av MTU Onsite Energy GmbH sin nyskapende HotModule-teknologi, og satte dermed tonen for utviklingen av miljøvennlig maritim teknologi i generasjoner fremover.

Et historisk og banebrytende grønt samarbeid

FellowSHIP-prosjektet ble startet med et felles mål om å utvikle og demonstrere at brenselcelle-aggregater kan tilpasses og optimaliseres på maritime fartøy. Innen 2010 ble målet oppnådd, og M/S Viking Lady kunne benytte en brenselcelle på 330kW over en periode på mer enn 7000 timer. Året etter nådde prosjektet nye høyder, da FellowSHIP-ingeniørene demonstrerte hvordan batterier kan integreres for å optimalisere energiforbruk ombord på skipet.

M/S Viking Lady er et banebrytende hybridskip hvor integrerte brenselcelle-aggregater og batterier fullstendig erstatter landstrøm. Takket være denne utviklingen reduseres fartøyets CO2-utslipp betydelig (en halvering av utslipp) samtidig som at energieffektiviteten forbedres med opp til 30%. Utslipp av miljøgifter som nitroksider (NOx) og sulfider (SOx) utraderes nesten fullstendig, mens CO- og metanutslipp er betydelig lavere enn ved forbrenningsmotorer.

FellowSHIPs produkt var den første store brenselcellen som noensinne har blitt installert ombord på et handelsfartøy, og første gangen batterier ble testet ut for å optimalisere et skips energisystem. Prosjektets suksess forventes å sette industristandarden for en bærekraftig og effektiv utvikling av fremtidige handelsflåter.

Med M/S Viking Lady ble følgende innovative løsninger demonstrert:

  • En brenselcelle som er kompatibel med marine krav
  • Integrering av (sensitiv) brenselcelle-teknologi i et tøft skipsmiljø
  • Ingerering av batteri-aggregat i et elektrisk fremdriftssystem
  • En hybrid av brenselcelle og batteri som kan erstatte landstrøm

Fordeler med brenselcelle

Tradisjonelle forbrenningsmotorer har en stor utbredning men er ikke særlig effektive i forhold til energiforbruk og utslipp av miljøgasser. Brenselceller, derimot, viser sin styrke på alle områder hvor forbrenningsmotorer ikke imponerer. De er mangfoldige ganger mer effektive i å konvertere brensel, og dermed bidrar de til et betydelig lavere energitap. Brenselceller briljererer også med å slippe ut færre miljøgifter og bidrar mindre til lokal forurensing.

En brenselcelle omskaper brenselets kjemisk lagrede energi direkte til elektrisitet gjennom en reaksjon med oksygen i lufta. Prosessen ligner på hva som skjer inne i et vanlig batteri, men skiller seg ut i og med at brenselcellen ikke behøver å bli ladet opp igjen. Cellen arbeider så lenge den blir forsynt med et passende brennstoff, som hydrogen, flytende naturgass (LNG), metanol eller biogass.

Batteripakken

Batteripakken og batterisystemet til M/S Viking Lady ble levert av canadiske Corvus Energy. Batteripakkene er bygget av 6.5 kWh moduler, har en kapasitet på 0.5 MWh og er i stand til å levere 5MWh over kortere perioder av gangen.

Batterisystemet brukes til å kontrollere ladning og utslipp, og til å overvåke alle aspekter ved modulen. Batteriet er av typen lithium-polymer med et solid sammensatt polymer-elektrolytt.

Prosjektets historikk

M/S Viking Lady slik vi kjenner fartøyet i dag er et resultat av et stort, internasjonalt samarbeidsprosjekt i (foreløpig) tre forskningsfaser. Mens skipet først ble sjøsatt i 2009 initierte FellowSHIP prosjektets fase I allerede i 2003. Fasen inkluderte en foranalyse, utvikling av konseptet og innledende designstudier, og pågikk frem til 2007. Prosjektets fase II ble igangsatt i 2007 og varte frem til 2010. I løpet av denne fasen ble utviklingen av den marinetilpassede brenselcellen ferdigstilt og integrert med de elektroniske systemene ombord. Fase III, som varte fra 2011 til 2013, introduserte hybridenergisystemet, med et integrert batteriaggregat i energiproduksjonssystemet.

FellowSHIP sitt fokus har alltid vært, og kommer alltid til å være, på integrering av ulike komponenter av energiløsningene på skipet, i tillegg til trygghet og driftssikkerhet.