Utviklings- og forskningsprosjektet FellowSHIP, som kan ta æren for utviklingen av M/S Viking Lady, er initiert i samarbeid mellom en rekke internasjonale partnere innen energi- og båtbyggerbransjen. De sentrale aktørene i prosjektet er Eidesvik Offshore ASA, DNV (Det Norske Veritas), Wärsila og tyske MTU Onsite Energy GmbH.

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA er en norsk rederbedrift som opererer en moderne flåte på 24 skip, som arbeider over hele verden. Rederiet har spesialisert seg innen shipping og logistikk, subsea, seismikk og kabellegging, og hadde en sentral rolle i Fellow SHIP-prosjektet.

 

Fartøyene engasjerer seg i offshore operasjoner på et globalt marked. Eidesvik legger vekt på innovasjon og å holde en grønn miljøprofil, og flere av rederiets skip utvikles i Eidesviks egen prosjektavdeling i nært samarbeid med partnere, kunder og skipsingeniører.

I 2003 lanserte Eidesvik verdens første lasteskip som utelukkende gikk på flytende naturgass («liquid nature gass» – LNG) og åpnet dermed opp for utvikling av miljøvennlige havfartøy innen shippingindustrien. For øyeblikket opererer rederiet med tre LNG-opererte kommersielle skip, hvorav M/S Viking Lady er det mest kjente fartøyet. Eidesvik Offshore ASA har administrativt kontor på Bømlo og har globalt sett 620 ansatte.

Det Norske Veritas (DNV)

DNV er en uavhengig norsk stiftelse med et vedtektsfestet formål å arbeide for sikring av miljøet, verdier og liv. Stiftelsen ble opprettet i 1978 og ble i 2013 fusjonert med det tyske klassifikasjonsselskapet Germanischer Lloyd til det nye selskapet DNV GL.

Stiftelsens oppdrag var opprinnelig å inspisere og evaluere tekniske forhold ombord på norske handelsfartøy. Siden har DNV utviklet seg til å bli en globalt ledende klassifiserer av skip- og offshoreinstallasjoner. DNVs kjernekompetanse er innen identifisering, vurdering og rådgivning om risikostyring innen maritim virksomhet. Fokus er alltid på trygghet og ansvar for å hjelpe kundene med å forbedre forretningsdriften og bedriftens ytelse. DNV legger stor vekt på forskning og innovasjon, og har vært medvirkende på å forbedre tjenester, regler og industristandarder innen en rekke ulike felt. Ofte har stiftelsen vært med på å definere internasjonale standarder for drift.

DNV har hovedkvarteret sitt i Oslo og globalt sett 9000 ansatte spredt over 300 kontorer i 100 forskjellige land.

Wärtsilä

Wärtsilä er et finsk konsern som produserer og fasiliteter strømkilder og annet utstyr til det marine markedet. Konsernet ble opprettet i 1834 og regnes i dag som en global leder innen komplette, bærekraftige strømløsninger og legger stor vekt på teknologisk innovasjon og effektivitet. Wärtsilä maksimerer fartøyenes miljømessige og økonomiske prestasjoner og er med på å føre markedet for bærekraftige løsninger innen martime virksomheter fremover.

I Norge opererer Wärtsilä med datterbedriftene Wärtsilä Ship Design (på Bømlo) og Wärtsilä Norway AS (på Stord). Globalt sett har konsernet 19 000 ansatte, spredt over 160 ulike beliggenheter i over 70 land. I 2015 hadde konsernet inntekter på over 5 milliarder euro (over 45 milliarder norske kroner).

MTU Onsite Energy GmbH

MTU Onsite Energy GmbH er et tysk selskap som regnes som en av de ledende europeiske bedriftene innen MCFC-teknologi (Molten Carbonate Fuel Cell). Med en filosofi om å levere fremtidens teknologi i dag, har selskapet utviklet en HotModule-brenselcelle som genererer energi med høye nivåer av effektivitet samtidig som den minimerer utslipp. I en elektrokjemisk prosess konverterer brenselcellen energien av det brukte brenselet til elektrisitet og varme uten forbrenning. Videre sørger HotModule for at miljøgifter som nitrogenoksider eller svoveloksider ikke blir utviklet.

HotModule har blitt testet og utviklet i over 50 år, og viser seg å være en av de beste nyvinningene verden har sett innen bærekraftig energiteknologi. Med FellowSHIP-prosjektet måtte MTU Onsite Energy GmbH sitt ingeniørteam tilpasse teknologien til maritime fartøy. Maritime HotModule i M/S Viking Lady var verdens første høytemperatur brenselcelle innen rekkevidden av 320 kW ombord på et skip.