Oljebransjen er i stadig debatt, og mange mener at med dagens økende fokus på miljø og bærekraftighet vil det komme en dag der vi må vurdere om oljen skal gis opp eller ikke.

 

Norge har i dag et fond med en markedsverdi på nesten 8 billioner fra oljen, kalt Oljefondet. Her har vi grunnlaget til mye diskusjon blant politikere og andre i Norges land. Det er ikke til å legge under en stol at vi har nytt mange goder som et følge av oljen, men til hvilken pris?

 

Oljeindustrien fører med seg store utslipp til både hav og luft, og sliter på miljøet. Samtidig skal det også påpekes at Norge er en av de reneste produsentene av olje i verden, med 2,5 ganger mindre utslipp av klimagasser enn gjennomsnittet (på verdensbasis).

 

Til tross for gode statistikker på dette mener mange fortsatt at oljen bør gis opp. Men hva skal vi da leve av?

 

Det finnes flere forslag til næring og ressurser Norge kan fokusere videre på. I denne artikkelen skal vi se nærmere på tre av dem.

Turisme

Denne næringen er allerede i god gang i Norge, og vi har flere millioner tilreisende i året. Dette er en næring vi ennå har muligheter til å ta store utbytter fra, og som vi kan øke fokuset på framover.

 

Turister kommer til Norge med skip, buss, fly og bil, og landet har aldri vært mer populært. Denne næringen er taktisk da den kan gagne hele landet, selv små plasser. Reisende kommer til Norge for å se og oppleve den vakre naturen, og den finnes overalt.

 

I Nord-Norge opererer vinterturismen hele året, og reisende kommer med drømmer om nordlys. På Vestlandet er det fjordene og fjellene som frister, og den kjente Flåmsbana (som blir kalt en av verdens mest spektakulære togreiser) har rundt en million reisende i året. Det er et perfekt eksempel på at turisme gagner også små plasser, da Flåm selv bare har 400 fastboende innbyggere.

Fisk

Fiskerinæringen i Norge er i god gang, og det er ennå et internasjonalt marked vi kan rette fokuset mot. Etterspørselen etter ’Norwegian fish’ er stor, og eksport av fisk vil kunne være et fokus for Norge framover. Et godt tegn på at næringen kan bli svært viktig framover er at fiskerier og oppdrettere hadde tidenes høyeste priser i 2016, grunnet høy etterspørsel.

 

Et grunnlag til at fiskerinæringen kan bli et viktig fokus for Norge dersom vi skulle ha gitt opp oljen er at den i praksis er konkurrerende med oljenæringen. Dette er naturligvis med grunnlag i miljødebatten. Uten oljenæringen vil fiskerinæringen kunne blomstre, og den kan bli en svært lønnsom ressurs for Norge.

Kan løsningen være kasino?

En annen næring Norge gjerne kunne ha levd av uten oljen er kasinoindustrien. Man ser fra byer som Las Vegas og Macau at dette kan være svært økonomisk gunstig for både regjeringer og bedrifter, og det kan være et godt valg for Norge i framtiden.

 

Også lokalsamfunnet kan nyte fordeler fra kasinoindustrien. I USA har det blitt bevist gjennom en studie at fylker med en aktiv kasinoindustri har 8% mindre arbeidsledighet enn fylker uten. I fylkene med kasinovirksomhet var også gjennomsnittslønnen blant befolkningen høyere. (Kilde: http://www.norgeskasinoer.co/)

 

Skatter og avgifter fra kasinoindustrien vil også komme felleskapet til gode, og dette kan føre til mindre nødvendighet for å ta av oljefondet, samtidig som kasinoene direkte kan dekke andre goder for samfunnet.

 

Det er, som en ser i denne artikkelen, flere gode alternativer å fokusere på dersom Norge gir opp oljen. Vi kan fokusere videre på turisme, fiskerinæringen, eller satse på kasino.