Velkommen til M/S Viking Lady, verdens mest miljøvennlige forsyningsskip. Skipet eies av Eidesvik Offshore ASA og er utviklet i samarbeid med Det Norske Veritas, Wärtsilä og MTU Onsite Energy. Fra fartøyet kastet loss i 2008 og frem til i dag, har det vært et forbilde og eksempel for alle som kjemper for en grønn fremtid innen maritim virksomhet.

Med innovative løsninger og en integrert brenselcelle er M/S Viking Lady det første kommersielle skipet av sitt slag. Skipet er konstruert i henhold til strenge miljølover og har blant annet doble sider og dobbelbunn, og  skiller seg ut med at den ikke har noen tanker som ligger direkte mot sjøen. Det stilles også høye krav til lasthåndtering og gode forhold for mannskapet ombord i skuta.

Med M/S Viking Lady har vi vist at fremtiden for kommersielle shippingfartøy er grønn!

Eidesvik Offshore ASA

M/S Viking Lady eies av Eidesvik Offshore ASA, et rederi som alltid er ute etter de nyeste og mest fremtidsrettede skipsløsningene. Eidesvik opererer skip innen forsyning, seismikk og subsea, og har spilt en sentral rolle i utvikling av miljøvennlige og energieffektive løsninger siden tidlig på 2000-tallet. Med totalt 24 skip som eies og drives av selskapet, er Eidesvik et av verdens mest suksessfulle rederier, med skip som opererer over hele verden.

Rederiet har sitt hovedkvarter på Langevåg, Bømlo, hvor all den maritime aktiviteten styres.

Verdens mest miljøvennlige skip

Shippingvirksomhet er definitivt en av de mest energi- og kostnadsbesparende måtene å transportere gods fra en side av kloden til en annen. Selv om 85% av all handel finner sted på sjøen er shipping kun ansvarlig for 3% av det globale CO2-utslippet (basert på menneskelige aktiviteter). Det er ingen tvil om viktigheten av å energioptimalisere dagens forsyningsskip i arbeidet mot en felles grønn fremtid. Etterhvert som teknologien utvikler seg og blir rimeligere, blir terskelen for å benytte sge av shipping som transportmiddel lavere. Derfor er utvikling av nye, energieffektive shippingfartøy som M/S Viking Lady av umåtelig stor betydning for fremtidig shippingvirksomhet.

M/S Viking Lady er bygget på grunnlag av toppmoderne og banebrytende teknologi, som baserer seg på «FellowSHIP», en serie felles forsknings- og utviklingsprosjekter innen båtbyggerindustrien. FellowSHIP-prosjektets mål var å utvikle og demonstrere at det er mulig å lage maritime brenselcelle-aggregater med en elektrisk motoreffekt på 320kW. Målet ble nådd i 2010, da en integrert brenselcelle på 330kW medførte vellykket drift på mer enn 7000 timer ombord M/S Viking Lady. Prosjektet ble videreført i 2013 for å demonstrere hvordan en integrert batteripakke på 500 kWh kan fortsette å optimalisere skipets energiforbruk ved å produsere 5 MW spredt utover kortere perioder av gangen. Dette gjorde M/S Viking Lady til det første hybridskipet av sitt slag.

Prosjektet satser på å utvikle kraftpakker med potensiale til å mer enn halvere CO2-utslipp og forbedre energiutnyttelse med opp til 30%, sammenlignet med konvensjonelle kraftgeneratorer. Samtidig blir utslipp av skadelige stoffer som nitrogenoksier (NOx), svoveloksider (SOx) og partikler fullstendig utradert. Karbon- og metanutslipp er betydelig lavere enn hos forbrenningsmotorer som kjører på LNG.

Med FellowSHIP-prosjektets state-of-the-art teknologi og ledende norsk maritim industriteknologi i velfungerende forsoning forventes det at M/S Viking Lady øker tilliten til brenselsceller og batteriteknologi blant investorer, rederier, myndigheter, politikere og allmennheten generelt. Det ultimate målet er å se teknologien implementert i et globalt sett større omfang, og dermed jobbe mot en grønnere og mer miljøvennlig shippingindustri.

Internasjonalt omdømme

M/S Viking Lady ble raskt et internasjonalt symbol for en klimavennlig handelsutvikling, og ble invitert av til FNs klimakonferanse i København i 2009 for å demonstrere teknologien som en del av programmet «Climate Summit for Mayors». FellowSHIP er også en av Sustainia100s utvalgte bærekraftige oppfinnelser.